KATILIM ŞARTNAMESİ

A)Serginin Amacı:

Kadın mühendisler, mimarlar, şehir plancıları, kadın emeğini kadraja alacak.

Eşitlik talebimizle, emeğimizin GöRünmesi için bu defa deklanşöre kadın mühendisler, mimarlar basacak, kadraj çalışma hayatımızın içine, sokağa, evlere bütün yaşam alanlarımıza doğru bakacak.

Hayatın içinde GöRünürlüğü saydamlaştırılmak istenen, karar mekanizmalarında sadece GöRünsün diye yer verilen, varlığı GöRmezden gelinen; ofiste, şantiyede, fabrikada, yaşam alanlarında emeği GöRünmez kılınanlarız. Dünyanın reddedilen yarısıyız. Bizler yani kadınlar; haklarımız ve emeğimizle GöRünür olmanın fotoğrafını çekmek istiyoruz.

Ödüllü sergimiz ve kataloğu ticari amaç taşımayan bir dayanışma amacı olarak Politeknik tarafından gerçekleştirilecektir. 

B)Sergi Katılım Koşulları:

 • Sergiye sadece kadın mühendisler, mimarlar, şehir plancıları ve mühendislik-mimarlık fakültesi son sınıf öğrencileri katılabilir. Söz konusu şartlar dışında gönderilen fotoğraflar değerlendirilmeye alınmayacaktır.
 • Sergiye/ yarışmaya en çok 5 adet fotoğrafla başvurulacaktır.
 • Fotoğraflar yüksek çözünürlüklü,kısa kenar en az 3000 piksel olacak şekilde sunulmalıdır.
 • Fotoğraflar belge niteliği taşıyacağından sayısal müdahaleler bu özellik dikkate alınarak yapılmalı, görüntünün ana yapısı değiştirilmemelidir. Fotoğraf kenarlarında boşluk bırakılmamalı, herhangi bir çerçeveleme işlemi yapılmamalıdır.
 • Fotoğraf üzerinde katılımcıya ait isim, imza, tarih, logo vb. işaretler yer almamalıdır.
 • Katılımcı sergiye gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu şartlar dışında hareket ettiği anlaşılan fotoğraflar değerlendirilmeyecektir.
 • Fotoğraf tekniği serbesttir.
 • Fotoğraf sahibi kendi fotoğraflarını sergi sonrasında dilediği gibi kullanma hakkına sahiptir.

C) Kimlik Bilgileri:

 • Katılımcılar ekteki Beyaz Baretin Kadrajı Fotoğraf Sergisi Katılım Formu’nu eksiksiz şekilde doldurarak ”Kişisel Beyan” da bulunacaktır.
 • Katılım formunda her fotoğrafın numarası, çekildiği yer ve tarih bilgisi ile varsa fotoğrafın adı yer almalıdır.

D) Fotoğrafların Gönderilmesi:

 • Fotoğraflar, beyazbaretinkadraji@yandex.com adresine mail atılabileceği gibi beyazbaretinkadraji.com adresinden de yüklenerek yollanabilir.

E) Sergi Takvimi:

 •  Duyuru ve ilan: 10 Şubat 2020
 •  Son katılma tarihi: 17 Nisan 2020 – 23:59
 •  Seçici Kurul değerlendirmesi: 19 Nisan 2020
 •  Sonuçların açıklanması: 21 Nisan 2020
 •  Sergi açılışı ve ödül töreni kokteyli: 5 Mayıs 2020
 •  Sergi süresi: 4 Mayıs- 8 Mayıs 2020
 •  Sergi yeri: Çağdaş Sanatlar Merkezi / Kavaklıdere / ANKARA

F) Seçici Kurul:

 • Denef HUVAJ / Fotoğraf sanatçısı – İstanbul
 • Öğr. Göv. Hürü ÖZLÜK / Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi / GSF / Fotoğraf Bölümü – İstanbul
 • Şenay MARTINOVA / Fotoğraf Sanatçısı – İstanbul
 • Arş. Gör. Özlem DEMİRCAN / Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi / GSF / Fotoğraf Bölümü – İstanbul
 • Ayşen Gül ŞİMŞEK / Mimar – Ankara
 • Doç. Dr. Gül KÖKSAL / Mimar – İstanbul
 • Nihal TANBAY / Makina Mühendisi – Ankara
 • Pınar HOCAOĞULLARI / Elektronik ve Haberleşme Mühendisi – İstanbul
 • Selin TOP / Feminist Aktivist – İstanbul

Değerlendirme ve Fotoğraf Seçimi:

Seçici Kurul, yarışmaya katılan fotoğrafları, temaya uygunluğu gözeterek seçecek, fotoğrafların sergiye katılımını ve ödülünü belirleyecek.  

Telif:

Seçilen fotoğraflar 4-8 Mayıs 2020 tarihlerinde bastırılarak sergide kullanılacaktır. Gönderilen fotoğraflardan oluşan sergi ülkenin çeşitli illerinde Politeknik’in seçeceği yer ve zamanda herhangi bir gelir/ticari amaç taşımadan ücretsiz olarak açılabilecektir. Sergi için seçilecek fotoğraflar katalog olarak basılacaktır. 

Ödüller:

Seçici kurul tarafından uygun görülerek seçilecek;

 • İlk 6 fotoğraf sahibine 1 yıllık Magma Dergisi Üyeliği
 • İlk 3 fotoğraf sahibine de 1 yıllık Magma Dergisi Üyeliği ve kadın yazarlardan kitap seçkisi hediye edilecektir.
 • Sergiye katılan tüm fotoğrafçılara Politeknik tarafından teşekkür belgesi ve sergi kataloğu verilecektir.

Fotoğrafların İadesi:

Seçilen fotoğrafların haricinde kalan tüm kayıtlar dijital ortamdan ve depolama alnından silinecektir.

Sergi Sekreterliği ve Başvuru:

Beyaz Baretin Kadrajı Seçici Kurulu

Web : www.beyazbaretinkadraji.com

E-posta : beyazbaretinkadraji@yandex.com

Düzenleyici Kurum:

Politeknik Mühendis Mimar Şehir Plancıları Dayanışma Derneği

Politeknik Tel: 0212 965 75 55

GSM: +90 533 424 93 25 / +90 532 376 60 71

İstanbul Adres: Sinanpaşa Mah. Şehit Dursun Bakan Sok. No: 14 Kat: 5 Beşiktaş / İSTANBUL

Ankara Adres: Kocatepe Mh. Yüksel Cd. No: 22/11 Çankaya/ANKARA