KATILIM ŞARTNAMESİ

A)Serginin Amacı:

Her yıl kadraja yaşadıklarını, gündemi, şahit olduklarını sığdıran mühendislerin, mimarların, plancıların fotoğraf sergisi Beyaz Baretin Kadrajı, bu kez, birinci yılını geride bırakan ‘’Pandemi’’yi kadrajına alıyor. Tema ise ‘Maskenin Ardı’.

Sokakta, işte, evde pandemiyle birlikte farklılaşan gündelik deneyimler, evlere sığamayan haller, sıkkınlıklar, özlemler, umutlar kısacası maskenin ardından şahit olunanlar mühendislerin, mimarların, plancıların kadrajına girecek.

B)Sergi Katılım Koşulları:

 • Sergiye sadece mühendisler, mimarlar, şehir plancıları ve mühendislik-mimarlık fakültesi son sınıf öğrencileri katılabilir. Söz konusu şartlar dışında gönderilen fotoğraflar değerlendirilmeye alınmayacaktır.
 • Sergiye/ yarışmaya en çok 5 adet fotoğrafla başvurulacaktır.
 • Fotoğraflar yüksek çözünürlüklü,kısa kenar en az 3000 piksel olacak şekilde sunulmalıdır.
 • Fotoğraflar belge niteliği taşıyacağından sayısal müdahaleler bu özellik dikkate alınarak yapılmalı, görüntünün ana yapısı değiştirilmemelidir. Fotoğraf kenarlarında boşluk bırakılmamalı, herhangi bir çerçeveleme işlemi yapılmamalıdır.
 • Fotoğraf üzerinde katılımcıya ait isim, imza, tarih, logo vb. işaretler yer almamalıdır.
 • Katılımcı sergiye gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu şartlar dışında hareket ettiği anlaşılan fotoğraflar değerlendirilmeyecektir.
 • Fotoğraf tekniği serbesttir.
 • Fotoğraf sahibi kendi fotoğraflarını sergi sonrasında dilediği gibi kullanma hakkına sahiptir.

C) Kimlik Bilgileri:

 • Katılımcılar ekteki Beyaz Baretin Kadrajı Fotoğraf Sergisi Katılım Formu’nu eksiksiz şekilde doldurarak ”Kişisel Beyan” da bulunacaktır.
 • Katılım formunda her fotoğrafın numarası, çekildiği yer ve tarih bilgisi ile varsa fotoğrafın adı yer almalıdır.

D) Fotoğrafların Gönderilmesi:

 • Fotoğraflar, beyazbaretinkadraji@yandex.com adresine mail atılabileceği gibi beyazbaretinkadraji.com adresinden de yüklenerek yollanabilir.

E) Sergi Takvimi:

 • Duyuru ve ilan: 22 Şubat 2021
 •  Son katılma tarihi: 14 Mayıs 2021 – 23:59
 •  Seçici Kurul değerlendirmesi: 16 Mayıs 2021
 •  Sonuçların açıklanması:  18 Mayıs 2021
 •  Online sergi açılışı ve ödül töreni: 22 Mayıs 2021
 •  Sergi süresi: Sergi, pandemi şartları nedeniyle online açılışla perdesini aralayacak.
 •  
 • Sergi yeri: Sergi digital serginin ortamı yaratılarak gezilebilecek. Bunun yanında kent merkezlerinde pandemi koşularına uygun toplu taşıma güzergahları ve kent meydanlarında sergilenecek.

F) Seçici Kurul:

Alper FIDANER / Fotoğraf Sanatçısı-Ankara

Ayşen Gül ŞİMŞEK / Mimar – Ankara

Çağhan KIZIL / Moleküler Biyoloji ve Genetik – Almanya

Derya APAYDIN / Şehir Plancısı – Ankara

Esengül YAVUZ / İnşaat Mühendisi – Trabzon

Öğr. Göv. Hürü ÖZLÜK / Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi / GSF / Fotoğraf Bölümü – İstanbul

Murat GERMEN / Mimar- Fotoğraf  Sanatçısı – İstanbul

Özcan YÜKSEK / Yazar – Fotoğraf Sanatçısı

Arş. Gör. Özlem DEMİRCAN / Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi / GSF / Fotoğraf Bölümü – İstanbul

Değerlendirme ve Fotoğraf Seçimi:

Seçici Kurul, yarışmaya katılan fotoğrafları, temaya uygunluğu gözeterek seçecek, fotoğrafların sergiye katılımını ve ödülünü belirleyecek.  

Telif:

Seçilen fotoğraflar 22 Mayıs 2021 tarihinden itibaren dijital olarak ve bastırılarak sergide kullanılacaktır. Gönderilen fotoğraflardan oluşan sergi ülkenin çeşitli illerinde Politeknik’in seçeceği yer ve zamanda herhangi bir gelir/ticari amaç taşımadan ücretsiz olarak açılabilecektir. Sergi için seçilecek fotoğraflar katalog olarak basılacaktır.

Ödüller:

Seçici kurul tarafından uygun görülerek seçilecek;

İlk 6 fotoğraf sahibine 1 yıllık Magma Dergisi Üyeliği

İlk 3 fotoğraf sahibine de 1 yıllık Magma Dergisi Üyeliği ve Politeknik tasarım bardak seti

Sergiye katılan tüm fotoğrafçılara Politeknik tarafından teşekkür plaketi ve sergi kataloğu verilecektir.

Fotoğrafların İadesi:

Seçilen fotoğrafların haricinde kalan tüm kayıtlar dijital ortamdan ve depolama alnından silinecektir.

Sergi Sekreterliği ve Başvuru:

Beyaz Baretin Kadrajı Seçici Kurulu

Web : www.beyazbaretinkadraji.com

E-posta : beyazbaretinkadraji@yandex.com

Düzenleyici Kurum:

Politeknik Mühendis Mimar Şehir Plancıları Dayanışma Derneği

Politeknik Tel: 0212 965 75 55

GSM: +90 545 543 02 14 / +90 505 269 52 11

İstanbul Adres: Sinanpaşa Mah. Şehit Dursun Bakan Sok. No: 14 Kat: 5 Beşiktaş / İSTANBUL